Inleiding
Eetcafe de Witterbrug verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Eetcafe de Witterbrug verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Eetcafe de Witterbrug en de door contactaanvragen en reserveringen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Eetcafe de Witterbrug behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Eetcafe de Witterbrug verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het reserveren en bij een bezoek aan Eetcafe de Witterbrug. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het registreren van een reservering, het verstrekken van opgevraagde informatie en het voldoen aan de administratiepicht. Eetcafe de Witterbrug verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en bewaard geen gegevens langer dan noodzakelijk.

Cookies
De website dewitterbrug maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Eetcafe de Witterbrug beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Eetcafe de Witterbrug na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Eetcafe de Witterbrug gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt ’t Wapen van Marion inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Eetcafe de Witterbrug de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Eetcafe de Witterbrug kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Eetcafe de Witterbrug cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Eetcafe de Witterbrug website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Eetcafe de Witterbrug plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan deEetcafe de Witterbrug website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Eetcafe de Witterbrug heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Eetcafe de Witterbrug zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden’Eetcafe de Witterbrug kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Eetcafe de Witterbrug, dan kunt u deze per email richten aan info@dewitterbrug.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Eetcafe de Witterbrug behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. ’Eetcafe de Witterbrug adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.